Polityka prywatności

Dzień dobry!


Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem z serwisu dostępnego pod adresem: rpcare.pl

1. Administratorem danych osobowych jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.


2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora (Sprzedawcę) użytkownicy Serwisu mogą kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@rpcare.pl albo z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora: iod@rogerpublishing.pl.

3. Dane użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).


4. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie i korzystanie z usług.

5. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania.

6.
Organizator przetwarza dane osobowe użytkowników podane w formularzu zgłoszeniowym tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane podane przy zakupie produktów dostępnych w Serwisie tj. adres oraz numer telefonu.

7. Dane osobowe użytkownika uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu, Sprzedawca wykorzystuje w różnych celach, w tym w celu założenia konta w Serwisie oraz dostarczania treści oraz usług Użytkownikom (podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), rozpoznania reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dokonania rozliczeń (podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Użytkownikowi, na zasadach określonych w Ustawie i RODO, przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych, do uzyskania kopii oraz ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować poprzez skontaktowanie się z Administratorem (Sprzedawcą) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 2 powyżej. Użytkownikom, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Sprzedawca kursu będący administratorem danych osobowych Uczestników kursu powierza właścicielowi Serwisu - LearnWorlds (CY) Ltd, z siedzibą na Cyprze (adres: Gladstonos 120, Foloune Building, 2nd Floor, B1, Limassol, 3032, Cypr), spółce wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw Cypru pod numerem HE380294, numer VAT: CY10380294R, Email: gdpr@learnworlds.com, Tel.: +357 22000504, przetwarzanie danych osobowych umiejscowionych na serwerach administrowanych przez Właściciela Serwisu w zakresie koniecznym oraz w celu ich przechowywania niezbędnego do realizacji usług w Serwisie. Wszystkie dane osobowe użytkowników zgromadzone na serwerach właściciela Serwisu, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych. Właściciel Serwisu przetwarza powierzone przez Sprzedawcę dane osobowe jedynie w celu ich przechowywania. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://www.learnworlds.com/privacy-policy/ oraz https://www.learnworlds.com/data-security/

10. Sprzedawca przechowuje dane osobowe użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

11. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe użytkowników następującym kategoriom odbiorców:
a) dostawcy usług, z których Administrator korzysta przy prowadzeniu Serwisu.
b) podmiotom świadczącym usługi księgowe,
c) podmiotom za pośrednictwem których realizowane są płatności,
d) organom państwowym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

12.  Dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawcę oprogramowania do obsługi Serwisu dane mogą trafić poza EOG. Będą to jednak wyłącznie państwa, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w przypadku państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, wyłącznie w przypadku zapewnienia przez nich odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych.

13. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego użytkownik korzysta, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze Sprzedawcę („cookies własne”, które Sprzedawca wykorzystuje w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których Sprzedawca usług korzysta („cookies zewnętrzne”). Użytkownik ma prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce cookie

14. Ta strona internetowa może wykorzystywać następujące technologie śledzące:
- wtyczki społecznościowe, takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Vimeo;
- narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Google Analytics, Meta Pixel.

15. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem i organami państwowymi.

16.  Więcej informacji w zakresie pilków cookie znajduje się pod linkiem: https://rpcare.pl/cookies
17. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: kontakt@rpcare.pl
Created with