Polityka cookies

Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że interesujesz się swoimi prawami. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady wykorzystywania plików cookie i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej:  https://rpcare.pl/.

Na wstępie informacja formalna – właścicielem witryny/strony jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449 (dalej jako: „Roger Publishing”)


W razie jakichkolwiek wątpliwości w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rogerpublishing.pl.


Niniejsza polityka plików cookie i podobnych technologii ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania naszej strony w zakresie działania i stosowania plików cookie lub podobnych technologii.

1. Zgoda na cookie

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania plików cookie. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookie oraz zmieniając ustawienia plików cookie w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookie.

Wizyta na każdej stronie internetowej powoduje, że może ona przechowywać określone 
informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Dane te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia z jakiego korzystasz, a ich celem jest głównie zapewnienie sprawniejszego działania witryny. Informacje te zwykle nie identyfikują Cię personalnie, a dzięki nim możesz korzystać z witryny w sposób bardziej dostosowany do Twoich potrzeb. Szanując Twoje prawo do prywatności umożliwiamy zarządzanie plikami cookie. W poszczególnych zakładkach, możesz dowiedzieć się więcej o rodzajach cookie oraz celach jakim służą i zmienić swoje ustawienia. Miej jednak na uwadze, że blokowanie niektórych typów plików cookie może mieć wpływ również na Twoją wygodę korzystania z witryny i usług.

2. Czym są pliki cookie i do czego ich używamy

Cookie to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookie stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszej strony, a także realizację ich kluczowych funkcji.

Ponadto, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie wyrazisz 
zgodę, pliki cookie mogą także ułatwić Tobie korzystanie ze strony, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie trzeba było za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do preferencji użytkownika.

Pliki cookie pozwalają nam:

  • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
  • zapamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
  • zapamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
  • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
  • korzystać z narzędzi analitycznych.

3. Czy pliki cookie zbierają Twoje dane osobowe

Korzystając z naszej strony masz możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie wyrazisz zgodę, pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Ciebie). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookie, na których stosowanie wyraziłeś zgodę (np. cookie marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookie, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty na naszej stronie (tzw. baner plików cookie).

4. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookie?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookie, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania naszej strony oraz realizacji jej podstawowych funkcji jest możliwe wyłącznie na podstawie Twojej zgody.  W każdej chwili możesz zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookie na naszej stronie (ale niektóre części strony mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookie może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookie nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Roger Publishing lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Roger Publishing poprzez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Roger Publishing. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookie są konieczne do prawidłowego świadczenia usług dostępnych w ramach witryny – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

5. Czy można się sprzeciwić wykorzystywaniu informacji pochodzących z plików cookie?

Zawsze możesz sprzeciwić się działaniom opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookie w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Roger Publishing jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej). Dodatkowo, w każdej chwili możesz zmienić zakres stosowania technologii plików cookie i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody.

6. Jakiego rodzaju pliki cookie są przez nas używane i czy są one szkodliwe?

Pliki cookie wykorzystywane przez nas nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią.

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

Wszystkie pliki cookie używane przez naszą stronę są wykorzystywane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym plików cookie. Możemy wykorzystywać niektóre lub wszystkie z następujących typów plików cookie:

a) Niezbędne pliki cookie - Do tej kategorii zalicza się pliki jeśli są niezbędne do działania naszej strony (zwykle są to pliki cookie pierwszej kategorii). Bez tego rodzaju plików nie możemy zapewnić funkcjonalności potrzebnej do korzystania z tej strony. Na przykład niezbędne pliki cookie pomagają zapamiętać Twoje preferencje podczas poruszania się po stronie internetowej, obsługują także takie funkcje, jak logowanie i transakcje płatnicze.

b) Funkcjonalne pliki cookie - Funkcjonalne pliki cookie pozwalają naszej witrynie internetowej zapamiętać wybory, których dokonujesz, np.: Twoją nazwę użytkownika, dane logowania i preferencje językowe oraz wszelkie dostosowania, których dokonujesz na stronach podczas Twojej wizyty. Są one niezbędne do zapewnienia funkcji i usług specyficznych dla poszczególnych użytkowników.

c) Analityczne pliki cookie - Ważne jest, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób korzystasz z naszej strony, na przykład, jak efektywnie możesz się po niej poruszać i z jakich funkcji korzystasz. Analityczne pliki cookie umożliwiają nam gromadzenie tych informacji, pomagając nam ulepszyć naszą stronę i Twoje doświadczenie z nią.

d) Marketingowe pliki cookie - Ważne jest, abyśmy wiedzieli, kiedy i jak często odwiedzasz naszą stronę oraz z jakich jej części korzystałaś. Podobnie jak w przypadku analitycznych plików cookie, informacje te pomagają nam lepiej Cię zrozumieć, a co za tym idzie, dostosować naszą Stronę i reklamy do Twoich zainteresowań. Niektóre informacje zebrane przez ukierunkowane pliki cookie mogą być również udostępniane stronom trzecim.

e) Pliki cookie stron trzecich - Pliki cookie stron trzecich nie są przez nas umieszczane; zamiast tego są umieszczane przez strony trzecie, które świadczą usługi dla nas i/lub dla Ciebie. Pliki cookie stron trzecich mogą być wykorzystywane przez usługi reklamowe do wyświetlania dostosowanych reklam w naszej stronie lub przez strony trzecie świadczące dla nas usługi analityczne (te pliki cookie będą działać w taki sam sposób, jak opisane powyżej analityczne pliki cookie).

f) Trwałe pliki cookie - Każdy z powyższych typów plików cookie może być plikiem trwałym. Trwałe pliki cookie to pliki, które pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu przez określony czas i są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę.

g) Sesyjne pliki cookie - Każdy z powyższych typów plików cookie może być sesyjnym plikiem cookie. Sesyjne pliki cookie 
są tymczasowe i pozostają na Twoim komputerze lub urządzeniu wyłącznie od momentu odwiedzenia naszej strony, aż do zamknięcia przeglądarki. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie na naszej stronie nie są trwałe.

7. Jak długo informacje zebrane przez pliki cookie będą przechowywane?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookie, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres.

Zebrane przez pliki cookie dane dotyczące osoby niebędącej klientem (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie kupiła kursu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane osobowe mogą być usunięte, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać do dłuższego przetwarzania danych osobowych. Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby dana osoba miała wobec Roger Publishing jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Roger Publishing lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

8. Jak możesz zarządzać swoimi preferencjami?

Przeglądarka internetowa (przeglądarka stron WWW) domyślnie pozwala na korzystanie z plików cookie. Ustawienia domyślne mogą w każdej chwili zostać zmienione przez Użytkownika.

Sposób wyłączenia domyślnej obsługi Cookie i innych podobnych technologii zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki użytkownika. W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox lub Chrome możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Miejsce, gdzie dostępne są te ustawienia zależy do rodzaju przeglądarki, z której korzystasz. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować wybranych plików cookie technicznych lub funkcjonalnych, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszej Strony lub narzędzi naszej Usługi zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest uwierzytelnienie i autoryzacja Użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak zarządzać lub usuwać pliki cookie w Twojej przeglądarce, wystarczy odwiedzić odpowiednią z poniższych stron:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookie

9. Jakie konsekwencje będzie miało usunięcie lub zablokowanie plików cookie?

W przypadku plików cookie, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze strony, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie strony, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze strony.

10. Narzędzia analityczne i marketingowe, które wykorzystujemy

a) Google Analytics
Strona wykorzystując Google Analytics uzyskuje takie dane jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach strony, czas spędzony na stronie oraz podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do strony.

Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych.

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.


b) Google Ads
W celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google.

Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów.

Korzystając z Google Ads nie gromadzimy danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone przez nas w ramach Google Ads nie mają charakteru danych osobowych.

Co ważne, dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Google realizuje te działania na podstawie umowy zawartej z Tobą jako użytkownikiem usług Google. My, korzystając z Google Ads, jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały.

W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookie firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookie, możesz wyłączyć te pliki cookie. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/. Więcej informacji związanych z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

11. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki plików cookie, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: kontakt@rogerpublishing.pl
Aby uzyskać więcej informacji na temat prywatności, ochrony danych i naszych warunków, odwiedź następujące strony:

Polityka prywatności
Regulamin

Created with